podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Orimligt utvisa ölbryggaren Peter Lincoln

Det är orimligt att entreprenören Peter Lincoln utvisas efter helgen på grund av att han investerat i sitt företag i stället för att ta ut lön.
Publicerad 19 okt 2018
Bryggerientreprenören Peter Lincoln. Foto: Ronny Karlsson/Beernews.se

Bryggerientreprenören Peter Lincoln har bott i Sverige i nio år. Han kom till Sverige för att läsa på Umeå universitet och flyttade sedan till Stockholm där han har startat och drivit bryggeriet Brewing Költur tillsammans med kollegan Daniel Norlindh. Men Peter får inte sitt arbetsvisum förlängt på grund av att han har återinvesterat pengarna i företaget för att få det att växa i stället för att ta ut pengarna som lön.

– Det är inte rimligt att en person som vågar satsa på företagande och i förlängningen kan bli en viktig jobbskapare utvisas. Utvisningar som framstår som obefogade gör att Sveriges arbetsmarknad tappar i attraktionskraft och att vår konkurrenskraft försämras. Man kan ju tycka att det är rimligt att företagare utvecklar sitt företag långsiktigt i stället för att ta ut lön under de första åren. Peter Lincoln menar dessutom att han kunnat påvisa att han har tillgångar som gör att han kan försörja sig, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Anna Libietis.

Företagare vill göra rätt

Det finns en felaktig föreställning om att företagare medvetet avviker från villkoren. Verkligheten är att de avvikelser som sker till största del är oavsiktliga. Företagare vill göra rätt, men misstag kan begås på grund av okunskap eller helt enkelt för att andra villkor än de som regleras genom kollektivavtal är praxis. I mindre och växande företag, som Peter Lincolns bryggeriföretag, är osäkerhet och fluktuerande inkomster en del av vardagen. Systemet för arbetskraftsinvandring måste därför möjliggöra rimliga bedömningar, inte minst när det handlar om arbetskraftsinvandrare i småföretag eller som är företagare själva.

– Regelverket är högst otydligt för den som driver företag. När får man förnyat arbetstillstånd och när är det som företagare möjligt att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent, baserat på sitt företagande? Särskilt för en liten företagare är det oerhört svårt att förstå och korrekt tillämpa regelverket och vi har sett många fall på personer som utvisas på grund av bagatellartade avvikelser i villkoren, säger Anna Libietis.

One Stop Shop minskar osäkerheten 

Företagarna har vid upprepade tillfällen lyft behovet av en så kallad One Stop Shop, där myndigheter samlas under samma tak för att stötta såväl företagare som arbetstagare i syfte att främja arbetskraftsinvandring och för att underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare att tillämpa regelverket korrekt.

Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i små företag. I dag arbetar cirka fyrtio procent av alla sysselsatta människor i Sveriges småföretag. Vi har allt att tjäna på att tillvarata den potential som utrikesfödda entreprenörer för med sig till Sverige. Att Peter Lincoln som verksam företagare tvingas sätta sig på ett plan för att lämna Sverige kan ingen tycka är rimligt.

Fler nyheter från Företagarna