headphones newspaper video-player

Nominera till Årets Företagare i Nyköping och/eller i Oxelösund

Nu är det dags att nominera den person och företag som du tycker förtjänar att ta hem det prestigefyllda priset "Årets Företagare" i Nyköping respektive Oxelösund. Vi vill ha din nominering senast 20 december. Du är välkommen att nominera flera personer om du önskar.

Nominera till Årets Företagare i Nyköping respektive Oxelösund i formuläret, senast 1 december!

 

Nominera här!

Jag nominerar till Årets Företagare i
Så hanterar Företagarna Nyköping-Oxelösund dina personuppgifter

Företagarna Nyköping-Oxelösunds behandling av dina personuppgifter vid inskickade nomineringar till Årets Företagare

De nominerades uppgifter samlas in för att Företagarna Nyköping-Oxelösund ska kunna välja ut en vinnare bland samtliga nominerade och dela ut priset som Årets Företagare i sin kommun. De nominerades uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är: Namn på nominerad företagare, Namn på nominerat företag, Epost till nominerad företagare, Organisationsnummer nominerat företag, Motivering, Vem är du som skickar in nomineringen och telefonnummer och Epost till dig som skickat in nomineringen. 

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för att kunna utse en vinnare, för att kunna genomföra eventet, Årets Företagare, samt marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Nyköping-Oxelösund tar hjälp i sin hantering av inskickade nomineringar m.m. av Företagarna Mälardalen Service AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Nyköping-Oxelösund lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig för Företagarna Nyköping-Oxelösund. Du har även rätt att klaga på Företagarna Nyköping-Oxelösunds behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Nyköping-Oxelösund. Ni når föreningen på nykoping-oxelosund@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41 eller maila dina frågor på personuppgifter@foretagarna.se.

 

Företagarna delar ut Årets Företagare för att vi vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

Förebilder
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Tillväxt jobb och välstånd
Årets Företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner. Samarbetet har av naturliga skäl växt sig allt starkare genom åren, då ett gott företagande är grunden till samhällsutvecklingen.

Det råder inget tvivel om att den svenska tillväxten i mångt och mycket ligger i händerna på de svenska företagarna. De kommersialiserar och säljer goda idéer. Dessa företagare gör att människor har något att köpa. Det är det som skapar tillväxt, leder till arbetstillfällen och i sin tur till välstånd. Därför ligger det i allas intresse att lyfta fram de goda förebilderna. Det är därför cirka 225 av landets kommuner är delaktiga i arbetet kring utmärkelsen Årets Företagare.

Kriterier
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. Företagaren ska...

  • inneha ett betydande ägande av företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  • ha uthålligt god lönsamhet
  • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  • inte nyligen vara dömd i domstol
  • Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.

 

Partners
Utställare