podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Krönikor från Företagarna
Här har vi samlat krönikor från våra regionchefer och politiska experter.

Krönikor från Företagarna

Köttben och skådespel

Nyligen presenterade regeringen ännu en budget. Den stora politikens budget kommer förstås på hösten så vi förväntade oss inga storverk, men det vi fick var ändå ett slag i ansiktet.

En prishöjning kommer sällan ensam

Det närmaste året kommer många företag ha ett tufft kostnadsläge och det är en balansakt hur det ska hanteras för att både bibehålla lönsamheten och kunderna, skriver Philip Thu...

Vem ska få en andra chans?

Reglerna om företagsrekonstruktion är under förändring. Risken finns att småföretag utestängs, skriver Patrick Krassén, närings- och skattepolitisk expert.

Att tänka utanför boxen

Varför startar färre kvinnor än män företag? Den frågan har lika många svar som de olikheter som finns bland landets 500 000 företagare, skriver Lina Skandevall.

Äkta jobbskaparmagi

I stället för att lyssna på de små och medelstora företagen, och fråga dem vad de behöver för att växla upp, hoppas politiker på att någon ska vifta med en stav och att allt ska lösa sig ändå.

Småföretagen fixar jobben

Det går att göra mycket i en kommun för att förbättra företagsklimatet, visar Företagarnas rapportserie Företagarfakta 2022. Det skriver Företagarnas statistiker Martin Daniels.

Fira företagandet i dag på 3:12-dagen

I dag uppmärksammar vi de särskilda skattereglerna för fåmansföretagare – omdebatterade, omstridda, viktiga för väldigt många, skriver Företagarnas skattepolitiska expert Patric...

Plånboken kvider när man tankar

Kriget i Ukraina rår vi inte på. Vad vi däremot kan göra är att påverka statsmakterna att se över de delar av priset vid pump som inte beror på Putin och storpolitisk frossa.

Ukrainare på flykt måste få jobb

Öppna upp svensk arbetsmarknad för de ukrainska kvinnor som kommer till Sverige, skriver Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknad.

Skyll inte på Putinpriser

Philip Thunborg, Företagarnas expert på transportfrågor, listar fyra åtgärder som kan sänka de skyhöga drivmedelspriserna.

Lyckan av att känna nervositet

Vi står på Uppsala slotts tak, 25 meter upp och vi får i uppgift att luta oss baklänges ut över kanten. Allt som håller oss från att ramla ner är en lina som i den här stunden k...

Bra skola en vinst för alla

Partierna bör ha frågor som rör skola och utbildning högt på agendan när valrörelsen drar i gång, skriver Företagarnas utbildningsexpert Anna Libietis.

Företagande i skottgluggen

Repressiva och kontrollerande insatser behöver vägas mot den kostnad och de olägenheter som de innebär, särskilt när de tillämpas på allt företagande, skriver Patrick Krassén.

Slopa restriktionerna!

Muren av restriktioner riskerar att allvarligt skada möjligheten att driva företag i Sverige, skriver Företagarnas näringspolitiska expert Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna