podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så mår Gävleborgs företagare

Publicerad 23 feb 2023
Med Företagsnettot kommer Företagarna kvartalsvis granska Gävleborgs företagsklimat. Startas fler företag än de som försvinner?

Med frågor som: Startas fler företag än de som försvinner? Hur skiljer sig olika branscher och län åt? Är det mest kvinnor eller män som startar företag, och vilken företagsform är viktigast? kommer Företagarna leda den intresserade genom de senaste månaderna. Vi ser ett behov av att mäta var företagarsverige växer fram och med det kommer Företagsnettot fortsätta.

Skillnaden mellan antalet nystartade och nedlagda företag ger nettot. I korthet visar Företagsnettot 2022 att nyföretagandet fortsatt överstiger antalet avslutade företag och att nettot hittills utvecklas relativt stabilt över tid.

År 2022 var ett svagt år sett till hur många nya företag som startades. Konkurserna ökade med 6 procent och bidrog starkt till uppgången av antalet avslutade företag. Men det startas kontinuerligt fler företag än vad som avslutas i det svenska näringslivet, och så även år 2022. Nettot (nystartade minus avslutade) är 14 731 nya företag i Sverige år 2022. 

Gävleborgs län

I Gävleborgs län startades 323 nya företag det sista kvartalet år 2022 och 452 samma period år 2021. 107 av de som startade företag var kvinnor och 214  av dessa var män. Företagarnettot för 2022 visar att nyföretagandet fortsatt överstiger antalet avslutade företag och att nettot hittills utvecklas relativt stabilt över tid.

- Gävleborgs småföretagare är kämpar, inte minst visar det sig i att Gävleborg, trots tuffa tider, hamnar på plus på företagarnettot, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper

Flest företag startadesbygg, design- och inredningsbranchen tätt följt av verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, jakt & fiskedetaljhandeln och detaljhandeln. Generellt sjönk dock nystartandet i de flesta branscher förra året. Sämst gick det för räntekänsliga branscher såsom bygg, fastigheter samt bank och finans. Bättre gick nyföretagandet i några av de hårt pressade branscherna från pandemiåren, exempelvis inom resor och turism samt handeln.

Flest nystartade företag i Gävle och Hudiksvall

Under 2022 startades flest bolag i Gävles kommun, närmare bestämt 128 stycken tätt följt av Hudiksvall där 42 stycken företag startades upp under året. 

Antal nystartade företag i Gävleborgs kommuner: 

Ockelbo, 9

Hofors, 11

Ovanåker, 10

Nordsanstig, 9

Ljusdal, 19

Gävle, 128

Sandviken, 38

Söderhamn, 27

Bollnäs, 30

Hudiksvall, 42

Läs hela Företagsnettot här

Företagsnettot i 3 punkter

  • De flesta branscher fick se en minskning av antalet nya företag förra året. Nystartandet gick sämst för mer räntekänsliga branscher såsom bygg, fastigheter samt bank och finans. Bättre gick nyföretagandet i några av de hårt pressade branscherna från pandemiåren, exempelvis inom resor och turism samt handeln. 
  • I takt med att ekonomin krymper och hushållens efterfrågan minskar kan vi förvänta oss att utvecklingen försämras för bl.a. handel och resor.
  • Företagarnettot för 2022 visar att nyföretagandet fortsatt överstiger antalet avslutade företag och att nettot hittills utvecklas relativt stabilt över tid. Det är dock viktigt att fortsätta följa nettot över tid för att säkerställa att utvecklingen förblir positiv och allra helst växande över tid.  
 
Taggar
Fler nyheter från Företagarna