headphones newspaper video-player

SÖDERHAMN: Nominera Årets Företagare

Nu är det dags att nominera Årets Företagare 2020 i Söderhamn! Nominera en eller fler företagare som är värda att lyftas fram för sitt stora engagemang.
Företagarna har under 25 år delat ut utmärkelsen. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra företagare som genom sitt starka engagemang, sin handlingskraft och sitt nytänkande fungerar som en viktig förebild. Nytt för i år är att vi även korar Årets Unga Företagare. Nu behöver vi din hjälp att synliggöra företagare i Söderhamn.

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare eller Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas: 

Äga och driva

  • Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

  • Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation

  • Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt

  • Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

  • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 35 år.

Nominera din vinnare av Årets Företagare här:

 

Här nominerar du Årets Unga Företagare: 

Partners 2020
Utställare 2020