headphones newspaper video-player
Nominera Årets Företagare i Ockelbo Kommun 2020

Nominera Årets Företagare i Ockelbo kommun 2020

Nu är det dags att nominera företagare till Årets Företagare Ockelbo 2020! Vi i Företagarna vill hylla företagare som framgångsrikt, genom sitt engagemang och entreprenörskap, driver och utvecklar sina verksamheter. Dessa företagare fungerar som goda ambassadörer för företagande och inspirerar andra företagare. Ta chansen att nominera duktiga företagare och goda förebilder. Prisutdelningen kommer att ske i april 2020.

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska kriterierna nedan uppfyllas. 

Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

En lokal jury kommer att granska att inkomna nominerade företagare uppfyller kriterierna och utse tre finalister och en vinnare. Prisutdelningen sker i april 2018. Vi återkommer med mer information om det.

Att nominera

Lämna in din nominering antingen till Berggrens Blomster i Ockelbo centrum eller mejla nomineringen till ockelbo@foretagarna.se senast den 6 december 2019
Nomineringen ska innehålla:
- Namn på företagaren.
- Namn på nominerat företag.
- Telefonnummer (e-postadress om du har) till nominerad företagare.
- Motivering om varför just denna företagare ska utses till Årets Företagare i Ockelbo kommun.
- Ditt telefonnummer (samt din e-postadress om du har någon).

Här finns nomineringsblankett att ladda ned >

Om Årets Företagare

Årets Företagare är organisationen Företagarnas mest prestigefyllda prisutdelning.

Utmärkelsen har en lång historia och delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Alla kandidater granskas noga och vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda.

De lokala vinnarna går vidare till en regionfinal vars vinnare utses vid olika tillfällen under ett års tid, mellan höst till nästa höst. De i sin tur tävlar om att bli Årets Företagare i Sverige på galan som äger runt i oktober i Stadshuset i Stockholm.

Företagarna delar där även ut Årets Unga Företagare till en framgångsrik företagare under 30 år.

Som ÅF-vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Partners 2020
Utställare 2020