headphones newspaper video-player
Lars Beckman, Eva Cooper och Partykungens vd Joel Svensson, ett av alla framgångsrika exportföretag i Gävleborg

Pressmeddelande: Allt fler exporterande företag i Gävleborg

Företagarna Gävleborg har i samarbete med riksdagsledamoten Lars Beckman (M) tagit fram en rapport genom Riksdagens Utredningstjänst som visar på exportens betydelse för länet. Nära 60 procent av exporten sker inom EU vilket visar på  hur det europeiska samarbetet gynnar både små och stora företag.


- Exportindustrin i Gävleborg och Sverige är av avgörande betydelse för vårt välstånd i Sverige. EU medlemskapet bidrar till att handeln fungerar allt bättre men mer återstår att förbättra., säger Lars Beckman.

När en liknande rapport presenterades 2011 var antalet företag med export 800 i Gävleborg. Antalet exporterande företag har alltså ökat, och det är bland de små och medelstora företagen ökningen framförallt syns.

- Det är viktigt att det blir konkurrens på lika villkor. Vi vill att EU ska fokusera på sina kärnområden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbete och att frihandelsavtalen riktas mot mindre företag, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg. 

Rapporten visar bland annat

  • Att det finns 983 exporterande företag i Gävleborg, vilket är en ökning från 800 år 2011.
  • Att var femte sysselsatt i Gävleborgs län arbetar i ett exportföretag. 
  • Att de 10 största företagen utifrån exportomsättning är:
    Billerud Korsnäs Skog & Industri AB, Sandvik AB, Iggesund Paperboard AB, AB Sandvik Coromant, Ovako Sweden AB, Vallviks Bruk AB, Cibes Lift AB, Holmen Timber AB, ECO Log Sweden AB och Oilquick AB
  • Att de tre största problemen när det gäller EU:s inre marknad är behov av anpassning av varor och tjänster till nationella regelverk, brist på samma möjligheter som inhemska företag vid tjänstehandel, samt momshantering.
  • Att antalet företag som är beroende av att frihandelspolitiken är välfungerande överstiger antalet exporterande företag. Detta då det är förhållandevis vanligt med företag som är underleverantörer till stora företag eller gör inköp hos grossister. Företagen kan därmed indirekt ha en utrikeshandel även om de själva inte bedriver den.

Läs rapporten

För frågor och kommentarer, kontakta 
Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg
eva.cooper@foretagarna.se 
0708-10 17 83

Lars Beckman, riksdagsledamot, Moderaterna
lars.beckman@riksdagen.se 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD