podcast news play företagaren I media förmån

Nominera till Årets Unga Företagare i Dalarna 2022

Nu är det dags att nominera den företagare som du tycker förtjänar det prestigefyllda priset Årets Unga Företagare i Dalarna län 2022. Vi behöver din nominering senast den 15 mars 2022. Det går givetvis bra att nominera flera företagare om du önskar.
Publicerad 14 dec 2021

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som vi alla önskar. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 

För att bli nominerad behöver man vara under 35 år och driva minst ett företag. 

Samtliga nomineringar samlas regionalt och kandidaterna granskas noga så att kriterierna uppfylls.

 Årets unga företagare för regionen utses sedan av en jury bestående av framgångsrika företagare och erfarna företagsledare. Alla regionala vinnarna går sen vidare till den stora finalen och priset delas ut samtidigt som priset för Årets Företagare i Sverige.

 

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare och Årets Unga Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;
1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;
1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets unga Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå till en framgångsrik företagare under 35 år.

Nomineringen stängs 2022-03-15

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.