podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Nomineringen för 2022 är öppen

Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets Unga Företagare i Karlshamn.
Årets Företagare i Karlshamn

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer. 

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag. 
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har den innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Följande företagare har Företagarna Karlshamn korat till Årets Företagare genom åren:

2006 Jonas Lennarthsson,  VVS & Badrum Specialisten AB
2007 Marc Ljungström, Maseco AB
2008 Benny och Ingela Nilsson, Benny Nilssons Byggnads AB
2009 Anders Abrahamsson, Svensk TalTeknologi AB
2010 Peter Nilsson, JN Von Bergen & Son AB
2011 Mattias Nygren, Tarsier Studios
2012 Carola och Thomas Lilja, Elleholms Tomatodling AB
2013 Peter Fredholm, JSB AB
2014 Jörgen Ohlsson och Fredrik Due, Vagnsteknik i Karlshamn AB
2015 Matts Persson, Wapro AB
2016 Jonas Persson, Evomatic AB
2017 Roger Olsson, Syd Communication & Security AB (CSAB)
2018 Fredrik Elison & Kent Lundqvist, Mörrums Finmekano AB
2019 Lasse Runeman, Hitex Robot Tuft Sweden AB
2020 Richard Eriksson, Anders Erikssons VVS AB
2021 Yvonne Forsell, Fixa Assistans AB

Följande företagare har Företagarna Karlshamn korat till Årets Unga Företagare genom åren:

2019 Evelina Nilsson, Mätrix AB
2020 Robin Falck, Robins Konditori AB
2021 Amanda Nilsson, RehPerform AB

Till Företagarna Karlshamn

Mer om Årets Företagare i hela landet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.