headphones newspaper video-player

Mästare och Gesäller

Högtidlig Gesäll- och Mästarbrevsutdelning sker vartannat år. Bilden ovan från 2012 års utdelning. Nästa gång blir lördag 8 november, 2014.

Vi återkommer under tidig höst 2014 med tid, plats etc i en inbjudan till berörda gesäller/mästare. Information kommer även ske via annons samt finnas på denna hemsida.

Vi önskar Gesäller, Mästare, deras familjer, anhöriga och arbetskamrater varmt välkomna!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD