headphones newspaper video-player
SFR logotype

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund

SFR samlar företagsmäklare och har som målsättning att främja branschens utveckling.

Det gör vi bland annat genom att aktivt verka för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna. Allt med avsikten att bevara och höja företagsmäklarbranschens status.

Kontakt:

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund
Industrigatan 4B
100 26 Stockholm 
Box: 34 046  

Telefon 08-6506360
E-post: info@foretagsmaklarforbundet.se

www.foretagsmaklarforbundet.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD