headphones newspaper video-player

Svenska Vård

Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Svenska Vård arbetar i huvudsak med påverkansarbete och medlemsstöd i verksamhetsanknutna frågor  med fokus på vård- och omsorgstagarnas bästa och samhällsnytta.

Svenska Vård verkar för en mångfald av aktörer och prioriterar frågor som rör kvalitet, innovation och kunskapsspridning. Svenska Vård arbetar också för lika villkor för vård- och omsorgstagare oavsett vilken vårdgivare man vänder sig till.


I medlemskapet ingår förutom medlemstjänster av olika slag en handledning i systematiskt kvalitetsarbete.

Besöksadress:
Rådmansgatan 40, Stockholm
0771-222888
info@svenskavard.se

Kontakt:
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51


Hemsida: www.svenskavard.se
Facebook: www.facebook.com/svenskavard
Twitter: https://twitter.com/SvenskaVard @SvenskaVard