headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Svenska Antikvariatföreningen

Svenska Antikvariatföreningen är en branschförening för antikvariat i Sverige, grundad 1936.

Kontakt:
Svenska Antikvariatföreningen
Birger Jarlsgatan 32
114 29 Stockholm 
main@svaf.se
www.svaf.se
08- 653 08 08

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap