headphones newspaper video-player

Privattandläkarna

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet.

Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm
08- 555 44 600

info@ptl.se
www.ptl.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD