headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Tomas Tobé

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?
Jag är själv småföretagare i grunden och förstår därför vad som behövs. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Jag står för att minska regelkrångel, riva handelshinder och mer marknadsekonomi.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?
Att driva på för fler frihandelsavtal och utveckla den inre marknaden – det finns fortfarande många exempel på hinder och bristande efterlevnad av regelverket i medlemsstaterna. Dessutom måste vi säkerställa en god handelsrelation med Storbritannien efter Brexit.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?
Jag vill ha ökad avreglering av den inre marknaden och fokusera mer på tillväxt och entreprenörskap. Dessutom vill jag stoppa den fria rörligheten för kriminella och få på plats en gemensam invandringspolitik som är både mer kontrollerad och rättvis mellan länderna. EU behöver också ha en ambitiös klimatpolitik och i det ingår mer kärnkraft.   

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?
Skatte- och välfärdspolitiken ska beslutas om i Sverige. Detsamma gäller rovdjurspolitiken.   

Är du eller har du varit företagare?
Ja, jag var egenföretagare innan jag blev invald i riksdagen.