headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Sara Skyttedal

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?

Jag vill vara en grindvakt för onödig lagstiftning. Ofta välmenta EU-regleringar blir en börda för enskilda företagare. GDPR är kanske det mest omdiskuterade exemplet i närtid. När EU lagstiftar måste vi ställa oss frågan; står de problem, merkostnader och arbetsinsatser som denna lag ger upphov till i proportion till vad den vill uppnå? Jag tycket ofta det perspektivet saknas. Och det vill jag bidra med.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?

Fortsatt arbete med att möjliggöra och förenkla utbyte på den inre marknaden och en fortsatt välfungerande världshandel. Det sista är jag orolig för, i relation till EU-valet. Vi ser hur både vänster- och högerpopulister ser ut att ta stor plats i Europaparlamentet, och de får därigenom möjligheter att blocka framtida handelsavtal.  

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?

Fler hinder behöver rivas på den inre marknaden, vilket skulle innebära att vissa möjligheter till nationella särkrav tas bort. EU:s gemensamma utrikespolitik behöver fördjupas utifrån vetenskapen att ett enat Europa har större möjligheter att påverka omvärlden. EU:s exklusiva handelskompetens behöver också förstärkas.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?

Många, naturligtvis. Men om vi talar om aktuella förslag nu så vill jag särskilt nämna frågor kopplade till socialpolitik och arbetsmarknad. EU skall inte reglera antalet pappamånader. Och EU skall inte ta över ansvaret för a-kassan, som Socialdemokraternas europaparti vill. Beskattningsrätten ska även fortsättningsvis vara nationell kompetens, även om EU-kommissionen vill annorlunda.  

Är du eller har du varit företagare?

Ja, jag har drivit ett enmansbolag med inriktning på kommunikationsrådgivning.