headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Karin Karlsbro

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?
EU handlar i grunden om att människor ska kunna jobba, plugga, handla och resa fritt inom EU. Att försvara EU i en tid där man inte ska ta samarbetet för givet är viktigt för svenskt företagande. Företag ska inte behöva brottas med 28 olika regelverk för att konkurrera på den inre marknaden. Jag vill också arbeta för att EU öppnar fler handelsmöjligheter med omvärlden.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?
Att förenkla reglerna, både nationellt och inom EU för att främja företagande och hantera de utmaningar och möjligheter som en allt mer digitaliserad ekonomi skapar.  

Införa euro som valuta i Sverige, vilket gör det både enklare och tryggare för svenska företag.

Underlätta för att erkänna yrkeskvalifikationer mellan länderna.

Värna den fria handeln inom EU.


Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?
EU-samarbetet behöver fördjupas för att vi ska ta itu med internationell brottslighet och terrorism. Vi vill också att samarbetet fördjupas på klimatområdet. Det är mer effektivt att jobba tillsammans inom EU i klimatpolitiken och med gemensamma regler kan vi jobba för en bättre miljö utan att det försämrar konkurrensen mellan företag i olika länder.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?
EU ska inte fatta beslut om sådant som bättre hanteras av parterna på arbetsmarknaden. Lönebildning och kollektivavtal är exempel på sådana frågor.  

Är du eller har du varit företagare?

Ja, jag har drivit eget företag.