headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Heléne Fritzon

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?
1,4 miljoner svenskar har ett jobb att gå till tack vare exporten så en av de viktigaste förutsättningarna för att Sveriges småföretagare ska kunna utvecklas och växa är att EU:s inre marknad och den fria rörligheten fungerar. Mellan de 31 länderna ska varor, tjänster, personer och kapital kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. När exporten och handeln ökar får fler människor en möjlighet att gå till jobbet. Det betyder att fler kan nå sina drömmar, försörja sin familj och bidra till vårt land. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?
Fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster och sluta fler frihandelsavtal mellan EU och andra länder där svenska företag kan sälja sina varor och tjänster. En annan viktigt del är jämställdheten. Det är inte bara rätt, det är också ekonomiskt smart. När kvinnor och flickor har jämlik tillgång till ekonomin och arbetsmarknaden leder det också till mer hållbar tillväxt och utveckling. Jag vill bidra till att bryta ny mark för kvinnor och flickor på det ekonomiska området. Diskriminerade lagar och stereotyper som hindrar kvinnors ekonomiska delaktighet måste motarbetas.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?
Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. Ska vi kunna bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen när andra står tillbaka. Andra områden är som jag nämnt tidigare den inre marknaden men det är också avgörande att vi får ett nytt asylsystem på plats inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?
Ett exempel är svenska löner och villkor för det gör arbetsmarknadens parter bäst, det är en del av den svenska modellen som tjänat oss som land väl. Det gäller även stora delar av vårt socialförsäkringssystem. Skatter är ett annat område där den nationella kompetensen bör råda.

Är du eller har du varit företagare?
Äger jordbruksfastighet.