headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Ella Bohlin

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker? 


Att riva hinder på den inre marknaden är centralt för mig. Den inre marknaden ger frihet och välstånd åt alla europér genom tillgång till varor, kapital och tjänster. Den inre markanden skapar välstånd, arbetstillfällen och affärstillfällen. Jag vill motverka alla hot och hinder mot detta och göra det enklare för företag att verka i flera länder. Vidare borde vi analysera lagstiftningen utifrån småföretagares behov och ställa frågan då en ny EU-lag ska diskuteras tex - gynnar detta det fria företagandet? Jag vill också verkar för att fördjupa den digitala inre marknaden. Göra länderna mer integrerade vad gäller IT, dataflöden, näthandel mm. Sist men inte minst - fler och bättre handelsavtal med omvärlden.


Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv? 


Jag vill stå upp för frihandeln, i valet i maj så kommer antiglobalister och populister förmodligen flytta fram sina positioner. Men EU är en naturlig motkraft mot detta. Att öppna upp tjänstemarkanden mer.

Jag vill inte att EU ska bli en fjärde skattenivå. Därför säger Kristdemokraterna tydligt nej till tex bolagsskatt på EU nivå. Det skulle vara mycket skadligt för konkurrenskraften och därför måste den motverkas. 

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare? 


Säkerhet och gränskontroll - samverkan mot internationell brottslighet såsom människohandel, illegala vapen, terrorism mm. 

Miljö - fler sektorer, som idag är upp till de enskilda länderna att ha miljöåtgärder inom, behöver omfattas av EU:s system för utsläppshandel.

Vidare bör samverkan fördjupas gällande utrikesfrågorna. EU behöver bli bättre på att vara en gemensam röst i utrikespolitiken. För mänskliga rättigheter, och för en bättre värld. EU är gemensamt världens största ekonomi, och har stora möjligheter att påverka med diplomati, handel och sanktioner.

Även inom det ekonomiska området bör vi samverka mer- att riva hinder på den inre marknaden innebär att en del nationella särlagstiftningar som reglerar yrken och liknande behöver tas bort, vilket innebär en fördjupning av sammarbetet.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om? 


Skattepolitik: EU bör fortsatt finansieras via medlemsavgifter, EU-kommissionens förslag om att ge EU beskattningsrätt är farligt, och skulle möblera om relationen mellan medlemsstat och union på ett destruktivt sätt.

Välfärdspolitik - jag vänder mig emot EU:s sociala pelare. Den används nu för att motivera EU-lagstiftning inom välfärdsområdet. Det är en dålig utveckling, länderna själva bör sköta försäkringssystem såsom föräldraledig mm. 

Regionalpolitik, den är rätt att EU stöttar fattigare regioner i Europa att lyfta sin levnadsstandard, men mer av regionalpolitiken i rikare regioner bör skötas nationellt istället för på EU-nivå.

Är du eller har du varit företagare? 

Inte jag själv men min make var egenföretagare i drygt 15 år inom bygg och konstruktion.