headphones newspaper video-player
Starta testet

Torbjörn Ahlin

100%företagsvänlig
Regionråd i opposition i Region Örebro län. Verkar där för att förbättra företagsklimatet i hela länet. Jag vill: - utbilda i entreprenörskap redan i grundskolan - ta vara på innovativa idéer - uppmuntra ny- och småföretagande -tre av fyra nya jobb skapas i småföretagen - investera i bättre infrastruktur - se möjligheten att skapa mervärden inom den gröna sektorn - satasa på cirkulär ekonomi - ta vara på den högteknologiska industrin i länet - utveckla samarbetet näringsliv- kommun/region-universitet-det civila samhället