headphones newspaper video-player
Starta testet

Tommy Skoog

100%företagsvänlig
Nu bor jag med min fru utanför Oskarshamn. Vi har två barn och jag är egenföretagare. Mitt engagemang blir mest tydligt i landsbygdsutvecklingen och hur staden kan utvecklas med närområdena och i klimatfrågan. De senaste tio åren har jag varit med om att hjälpa till med att starta drygt 15 företag på landsbygden. På fritiden är jag biodlare och har en liten hobbygård, jag läser en del, helst historiska romaner och vetenskapliga artiklar. Jag märker att jag har stor nytta av mina erfarenheter och kunskaper i politiken. Jag tror på att ha mycket mer erfarenhet. Många sägs uppfatta mig som en kreativ person som ibland uppfattas komma med oväntade inspel. Jag har rest mycket och talar fem språk olika bra. Mitt yrke är Finansiell rådgivare och företagsledning. Mina kunskaper inom naturvetenskap gör att jag tror på utveckling. (se mitt CV Facebook) Jag skulle gärna ta en ledande roll i kommunen och utmanar därför om de mest framträdande rollerna både socialdemokraternas och våra egna företrädare i Centerpartiet. Därför genomför jag en personvalskampanj där jag önskar ditt kryss. Du får en erfaren förändringssugen politiker. En stor utvecklingspotentialen i Oskarshamn ligger i den tätortsnära landsbygden. Lösningen på klimatfrågan kanske också ligger där. Där finns stora utvecklingsmöjligheter att bo och leva vackert och skönt, kanske med vatten och lite mark kopplat till boendet. Med stor grad av lokalproducerat i bygden.