headphones newspaper video-player
Starta testet

Susanne Mastonstråle

100%företagsvänlig
Företagsledare för tekniklösningar inom förnyelsebar energi, med tillverkning i Sverige och försäljning globalt. Med stort engagemang för miljö, hållbarhet, energi, infrastruktur, landsbygd och civilförsvar, anser jag att grunden för ett fungerande samhälle och välmående invånare ligger i att det finns företag som skapar värden. Att det finns arbetsgivare som betalar ut löner, att det finns en skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd, att vi delar på kostnader för det vi alla behöver, men någon måste skapa det förädlade värdet, mellan råvara, insatt arbete o paketerad försäljning - och det kan bara ske genom våra företagare o företag.