headphones newspaper video-player
Starta testet

Robert Sandström

95%företagsvänlig
Småföretagare sedan år 2000. Det är viktigt att hela Sverige skall leva. Landsbygden bidrar med stora inkomster till den Svenska staten genom naturtillgångar, och en del av dessa pengar skall tillbaka till glesbygden för att den skall överleva. En rättvisare ekonomisk glesbygdsstöd krävs för att företag i små kommuner skall överleva. Höjda skatter på bränsle, flyg och kilometerskatt är inte den rätta vägen! Glesbygdskommunerna har det väldigt tufft ekonomiskt idag med det orättvisa kommunalstöd och befolknings minskning, som staten bör se över omedelbart. Företagen i glesbygden är Sveriges motor.