headphones newspaper video-player
Starta testet

Rickard Nordin

94%företagsvänlig
Ensamstående pappa och riksdagsledamot. Är klimat- och energipolitisk talesperson i riksdagen för Centerpartiet, med extra intresse för e-sport. Har egen Twitch-kanal och gillar att tänka i nya banor. Brukar kalla mig entreprenör som just nu saknar affärsidé. För mig är det självklart att företagande bygger Sverige. Det är i de mindre företagen nya jobb skapas och det är företagen som betalar stora delar av den skatt som finansierar vår gemensamma välfärd. Därför är det också självklart för mig att det behöver bli enklare att driva företag. Jag efterlyser också en kulturförändring i både statlig och kommunal myndighetsutövning. Det offentligas grund ska vara ett serviceorgan som ska hjälpa och stötta företag och inte i första hand ett kontrollorgan. Med den inställningen kan många problem lösas. PS. Jag anser att skillnaden mellan kapitalinkomst och förvärvsinkomst ska minska, men framförallt genom sänkt skatt på arbete, för jag ser hellre ett lägre skattetryck än ett högre.