headphones newspaper video-player
Starta testet

Pontus Welin

91%företagsvänlig
Hej! Som liberal värnar jag om frihet och välstånd, vilket ett positivt företagsklimat leder till. Det måste vara lättare för företag att kunna växa, anställa och investera. Genom att satsa på ett bättre företagsklimat skapas fler möjligheter och livschanser för individer vilket också leder till minskat utanförskap. Jag anser att det fortfarande finns stora hinder för företag att växa, och många lagar som inte längre uppfyller ändamålen behöver avvecklas. I synnerhet behöver arbetsrätten också bli betydligt mer anpassad för småföretagarnas olika verksamheter och den tid vi lever i. Jag menar också att det är dags att se över hur vi kan förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster. Vidare måste också entreprenörer, både stora som små, ha likställd rätt som andra anställda till trygghetssystemen.