headphones newspaper video-player
Starta testet

Peter Öberg

100%företagsvänlig
Jag är liberal och ser individens rätt att kunna göra vägval i livet som självklar. Jag är själv företagare och delägare i ett konsultbolag och ser själv hur en allt snårigare regelvärld hämmar vårt företags utveckling. Jag tror att Sverige ska växa och blomstra genom små och medelstora företag som kan etableras sig och växa till framgångsrika företag nationellt och internationellt. Mindre men effektiva och rättvisa regleringar av företagandet ser jag som nödvändigt för att inte kväva utveckling och tillväxt. Självklart ska vi har offentligt organiserad och utförd verksamhet men den ska alltid balanseras med privata utförare inom kommuner och landsting, allt för att skapa konkurrens och kvalitet.