headphones newspaper video-player
Starta testet

Per-Anders Westhed

100%företagsvänlig
Jag är en glad pensionär efter ett långt och innehållsrikt yrkesliv. Jag har jobbat på Statistiska Centralbyrån, varit lärare, jobbat mer än 26 år på organisationen Företagarna varav c:a 15 år i organisationens ledning, varit egen företagare samt kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Vansbro kommun under fem år. Jag är från Västerdalarna men har bott på många platser i landet och bor för närvarande i Falun. Är gift med Bibbi sedan nästan 50 år, har två söner och fyra barnbarn. Jag vill arbeta för bra klimat för företagande, för att landsbygden ska utvecklas och inte avvecklas, värdiga levnadsvillkor för äldre och för alla människors lika värde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Den viktigaste frågan bland många viktiga är hur nya jobb ska växa till runt om i landet. För mig framstår det som självklart att förutsättningarna för jobb och välfärd är ett blomstrande företagande med både stora och små företag. Småföretag är redan idag de som sammantaget skapar flest nya arbetstillfällen. Jag vill verka för att förutsättningarna för småföretag att etableras och växa ska förbättras avsevärt. Det ger både jobb och resurser till vår välfärd.