headphones newspaper video-player
Starta testet

Oliver Rosengren

96%företagsvänlig
Fler jobb, fungerande integration och att alla barn får en rättvis chans är viktigt för mig. Jag är kommunalråd och nämndordförande med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning, flyktingmottagande och integration, samt socialtjänst i Växjö kommun. Vid sidan av mitt politiska arbete är jag masterstudent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Jag sökte mig till politik för att jag tror på människors förmåga, personlig frihet och arbetets värde. Företag bygger välstånd och välfärd. Under drygt ett år har jag besökt 100 företag i kommunen för att se bredden i vårt näringsliv, lära mig mer om företagarnas förutsättningar och få en bättre bild av läget på arbetsmarknaden. Från små tech-startups på campus till Volvo CE i Braås med nästan 1000 anställda. För att ge bättre förutsättningar för företag och entreprenörer behövs ett bättre skattesystem med lägre skatter, genomgripande avregleringar och fungerande service från kommun och andra myndigheter. Dessutom bör kommuner i högre utsträckning koncentrera sig på övergripande kvalitet och effektivitet, och överlåta utförande av välfärdstjänster åt nytänkande företagare. Växjö har bäst företagsklimat bland alla större städer enligt Svenskt Näringslivs ranking och är bästa kommun att arbeta i bland jämförbara kommuner enligt Fokus ranking Här är det bäst att bo. Vi är stolta över att vara en kommun för ansträngning och arbete. Det ska vi fortsätta vara.