headphones newspaper video-player
Starta testet

Nils-Åke Norman

95%företagsvänlig
Hej, jag heter Nils-Åke Norman tidigare kommunalråd i Älvdalen 2010-2014. Småföretagens betydelse för utveckling av landsbygden är oerhört viktig eftersom småföretagen skapar ekonomisk tillväxt. Därför är det viktigt att förbättra regelkrångel och service, snabbare handläggningstider, sänka arbetsgivaravgifter och och förbättra infrastrukturen så att småföretagen stannar kvar och nya företag etableras. Höjda bensin -och drivmedelsskatter är en landsbygdsfientlig politik som drabbar transportnäringen och vanligt folk.