headphones newspaper video-player
Starta testet

Niklas Frykman

90%företagsvänlig
Jag vill försvara friheten för dem som har minst frihet. Varenda unge i Sörmland och Sverige ska få möjligheten att sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna. Idag är det inte så. Det går en klyfta mellan frihetens Sverige och ofrihetens. Framtidstron behöver förnyas. Klassresan börjar i klassrummet. Därför sätter jag skolan först. Jag vill ha en skola där lärare får bra betalt, där staten tar över ansvaret från kommunerna och där alla barn möts av krav och förväntningar från första stund. Jag vill inte släppa utsatta områden till kriminella gäng och moralpoliser. Därför behövs det fler poliser som får bättre betalt och outtröttlig kamp emot hedersrelaterat våld och förtryck. Sörmland behöver liberala reformer. Sörmland är fantastiskt, men ligger också bland de sämsta i landet när det gäller arbetslöshet, brottslighet och skolresultat. Det här vill jag ändra på. Med lägre och smartare skatter, enklare regler och fler enkla jobb.