headphones newspaper video-player
Starta testet

Niklas Arvidsson

91%företagsvänlig
Jag är en 27-årig boråsare som kandiderar till kommunfullmäktige i Borås och återfinns på plats 1 på KD Borås lista till kommunfullmäktige. Jag arbetar som tjänsteman i en kommun och har en fil. kand med huvudinriktning europakunskap. Jag vill göra det enkelt att vara företagare i Borås och Sverige. Borås Stad ska vara tydlig med vad man kan förvänta sig när man är i kontakt med kommunen. Det handlar om tjänstegarantier som tydligt visar exempelvis hur lång tid kommunens handläggning av ett ärende tar. Men det handlar även om att göra regelförenklingar. Jag och KD Borås vill öka förståelsen för företagandet. Vi vill utbilda kommunala tjänstemän och politiker i företagandets betydelse och utmaningar.