headphones newspaper video-player
Starta testet

Morgan Hjalmarsson

91%företagsvänlig
Jag är utbildad byggnadsingenjör och marknadsekonom. Jag har jobbat i näringslivet fram till för 20 år sedan då jag fick förtroendet att bli kommunalråd. Jag har jobbat inom olika branscher och på olika befattningar men mest inom marknadsföring och datautveckling. Efter fyra mandatperioder som kommunalråd i Borås är det dags att lämna över till någon annan. Men jag är inte färdig med att kämpa för de liberala värdena. Mycket återstår att förverkliga. Friheten måste försvaras. Jag tror på den enskilde människan och dennes förmåga att växa - om vi ger de rätta förutsättningarna. Skola, social omsorg och trygghetsfrågor är avgörande faktorer. Och här har Liberalerna den bästa politiken, den politik jag brinner för och vill genom-föra! Som din representant i kommunfullmäktige kommer jag att ta debatten om ett bättre Borås. Ett Borås som är tryggt för våra medborgare, som ger våra barn den bästa utbildningen och som erbjuder en värdig ålderdom. Kulturen i alla dess former är viktig för mig och ligger mig varmt om hjärtat liksom näringslivsfrågo. Borås växer och behovet av bostäder och industrimark är stort. Samhällsbyggnads-frågor blir allt viktigare och här har jag en gedigen erfarenhet då det är ”mina” frågor. Men mycket återstår att göra! Fler bostäder, bättre infrastruktur och kollektivtrafik samt en grön och skön miljö som vi alla kan uppskatta.