headphones newspaper video-player
Starta testet

Mattias Karlsson

100%företagsvänlig
Jag toppar den moderata riksdagsvalsedeln i Norrbotten vid höstens val. Har en politisk bakgrund från landstings- och regionpolitiken, där jag de senaste åtta åren har varit regionråd i opposition. Tidigare har jag arbetat med näringslivsutvecklingsfrågor åt bland annat Företagarna Norrbotten och vet av erfarenhet hur viktigt det är att vi i Sverige har ett företagsklimat som gör att våra små och medelstora företag kan växa och på så sätt skapa tillväxt och välstånd. Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Det viktigaste företagarfrågorna för mig och det som jag kommer att driva som riksdagsledamot är följande; •Arbetsrätten ska bli mer flexibel bland annat genom att turordningsreglerna i LAS ska justeras så att turordningen i högre grad baseras på kompetens. •Företagsskatterna ska reformeras för att förenkla för företag att växa genom att förenkla 3:12-reglerna. •Ett regelförenklingsarbete för företag ska genomsyra all politik.