headphones newspaper video-player
Starta testet

Mats Sander

100%företagsvänlig
Mats Sander – borgmästare i Helsingborg. Erfarenhet som riksdagsledamot, kommunfullmäktiges ordförande och kulturnämndsordförande, ordförande för Moderaterna i Helsingborg, bolagsstyrelser. Ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (regeringsuppdrag). Yrkesofficer, major i Flygvapnet, flygteknisk bakgrund. Jobbar med utveckling av ledarskap och pedagogik för hela Försvarsmakten. Jag tror på människors inneboende krafter och att vi skapar en bättre värld i stort och smått tillsammans med andra. Arbete, utbildning, företagande och integration är tätt sammankopplade och en grund för samhällsbygget. Lag och ordning är en annan grundbult för att skapa ordning och trygghet för oss alla. Försvaret är en tredje grund för att vi har ett territorium att bygga vår framtid på. Några konkreta exempel. Skärpta krav i skolan. Ökad lärarstatus. Entreprenöriellt tänkande som en röd tråd. Jobbskaparnas villkor måste kraftigt förbättras. Försörjning alltid mot motprestation. Ökad budget till hela rättskedjan med fler poliser, bättre och fler verktyg i brottsbekämpningen. Exv kameraövervakning, straffskalor och straffrabatt. Det militära och civila försvaret måste vara ett samspelande samhällsförsvar med gemensam styrning för att möta dagens och morgondagens hot. Min övertygelse att vi gör saker bättre tillsammans innebär att medlemskap i EU och NATO är naturliga. För fred, frihet och demokrati.