headphones newspaper video-player
Starta testet

Martin Elmberg

95%företagsvänlig
Nej, jag hade tappat förtroendet för samtliga riksdagspartier. Det fanns inget parti jag ville rösta på i valet 2018. Men så hittade jag Medborgerlig Samling. Jag driver bland annat frågan om Sveriges infrastruktur och kommunikationer. Här finns en obalans i dagens politik där järnväg får oproportionerligt mycket av pengarna. Utan bilvägar dör Sveriges landsbygd. Varför ska man då lägga 75% av investeringarna i Sveriges infrastruktur på järnväg? Det går inte heller att ducka för invandringsfrågan längre. Framförallt kan vi inte låta delar av befolkningen hamna helt utanför samhället och bli bidragsberoende. Det är oerhört destruktivt för hela det svenska samhället. En viktig fråga för Sveriges framtid är utbildning och spjutspetskompetens inom framtidsområden. I politiken har till exempel IT-frågorna hamnat i skymundan de senaste decennierna. Detta är olyckligt då Sverige måste ligga i absoluta framkant om vi ska kunna behålla det höga välstånd vi är vana vid. Själv har jag upplevt både skola, arbetslöshet, jobb, högre utbildning följt av mer jobb och till slut eget företag. De senaste åren har jag arbetat som ledare av utvecklings- och effektiviseringsprojekt. Jag hoppas att genom mitt politiska engagemang kunna göra Sverige bättre inom områden där politiken hamnat helt fel.