headphones newspaper video-player
Starta testet

Markus Wiechel

91%företagsvänlig
Jag står fast vid mina värderingar oavsett om det anses obekvämt eller inte och djupdyker i de frågor som står mig nära. Allmänpolitiskt engagerad med ett extra driv för frihet, entreprenörskap och gemenskap. Politiskt intresserad sedan mellanstadiet. KF-ledamot sedan 2010 och riksdagsledamot sedan 2012. SD:s talesperson för bostads-, civil- och konsumentpolitik 2013-2014. Migrations- och medborgarskapspolitisk talesperson 2014-2017. Utrikespolitisk talesperson sedan 2016. Ingår i svenska delegationen till Europarådet. Jag har även en förhållandevis aktiv roll i EU-nämnden och har tidigare suttit i bland annat Nordiska Rådet. Intresserad av matlagning, historia samt djur/uteliv. Jag älskar att resa till unika platser, träffa nya människor och att följa den svenska fastighetsmarknaden. Som utrikespolitisk talesperson verkar jag främst för ökad frihandel, förbättrade diplomatiska relationer samt utökade möjligheter att använda sig av svenska innovationer och svensk kompetens inom det internationella arbetet, vid sidan av ett generöst internationellt bistånd. Andra frågor som står mig nära är ett starkt djurskydd, utökat stöd för svenska företagare och för det svenska näringslivet samt en starkare satsning på svensk sjukvård. Jag önskar verka för skattesänkningar, minskad byråkrati och ett slopande av den överförmynderipolitik som allt för länge präglat Sverige. Rättsväsendet bör även få utökade möjligheter att bekämpa extremism samt vardags- och våldsbrottslighet.