headphones newspaper video-player
Starta testet

Maria Kristoffersson

100%företagsvänlig
Mina viktigaste frågor är att stoppa klyvningen av landet regionalt och socialt. Jobben är viktiga för alla och ger förutsättningar för välfärd, 4 av 5 jobb skapas i små företag. Jämställdhet och alla människor slika rätt och värde är grundläggande för mig. Det ska vara möjligt matt bo, verka som företag och leva i hela landet. Samhället service ska finnas i hela landet där vården är en väldigt viktig del. Jag har drivit företag själv i 10 år och är idag styrelseledamot i några privata företag. Min man driver företag och jag har varit ordförande för företagarna i Västerbotten och i Vilhelmina. Jag kan och förstår företagarnas villkor.