headphones newspaper video-player
Starta testet

Margareta Widell

95%företagsvänlig
Veterinärexamen med livsmedel som specialkompetens. Har arbetat många år med lagstiftning och kontroll inom området såväl i Sverige som på europanivå. Är relativt ny inom partipolitik. Företagande och jobb Det är företagen som skapar jobb och tillväxt. Framför allt är det små företag som bidrar till att skapa fler jobb. Företagen behöver få enklare regler och mer stöd framför allt när de startas. Lagstiftaren kan underlätta för de små företagen genom att anpassa kraven till relevant nivå. Landsbygd och kommunal service/infrastruktur Trenden med försämrad service av olika slag i glesbygd måste vändas för att t.ex kunna bo och driva företag utanför storstadsområdena. Satsningar på infrastruktur behövs. Dock viktigt att glesbygden inte fastnar i ett bidragsberoende. Staten ska fortsätta ta sitt ansvar för att medfinansiera bredbandsutbyggnad utanför städer och i glesbygd. Dessutom behöver vägnätet rustas upp! Och järnvägen! Det kommunala kärnuppdraget Kommunernas kärnuppdrag måste värnas i första hand rörande skola och sociala frågor