headphones newspaper video-player
Starta testet

Magnus Jacobsson

100%företagsvänlig
Jag har varit politiskt engagerad sedan 1988. Under dessa år har jag hunnit med att vara förbundsordförande i KDU, riksdagsledamot, regionpolitiker samt kommunalråd. Jag har en fil.kand. i historia med internationella realtoner som andra ämne. Mina uppsatser har framför allt handlat om mellanöstern. Jag har ett stort intresse för integration, företagande och jakt. Är gift och har fyra barn samt barnbarn. Min hustru är egenföretagare inom redovisningsbranschen vilket gör att vi ofta samtalar om företagarnas villkor. Detta har övertygat mig om att vi måste göra det lättare att vara företagare om vi skall klara välfärden i framtiden.