headphones newspaper video-player
Starta testet

Magnus Agestav

95%företagsvänlig
Jag har drivit egna företag i IT och Finansbranschen sedan 2004. Jag är 48 år och har fru och fem barn. Entreprenör och Jur kand. Jag brinner för att förbättra villkoren för företagen och företagare så att företagen ges bästa möjlighet att växa och kunna ge arbetstillfällen och skatteintäkter till samhället. Att styra om flyktingpolitiken så att vi hjälper ännu fler i deras närområde är viktigt. De som fått ja till asyl ska ges goda möjligheter att integreras till god samhällsmedborgare. De som missbrukar vår gästfrihet ska lämna landet. Jag brinner också mycket för trygghetsfrågor, allt från att stötta familjer till att beivra buset med strängare straff. Stöd till samhällets behövande som funktionsnedsatta ligger mig också varmt om hjärtat. Vi som företagare och övriga samhället måste göra mer för att släppa in dem i arbetslivet. Vi måste göra mer för att våra barn ska vöxa upp och bli trygga samhällsmedborgare med bra utbildningsnivå. Vi måste bli ännu bättre på att ta hand om våra äldre. Här är bättre samarbete mellan anhöriga, offentligt, privat och civilsamhället nödvändigt. Man ska kunna åldras tryggt i Sverige. Ingen ska vanvårdas eller bli kränkt på annat sätt. Är fn ordförande i Funktionsrätt Västmanland som arbetar för personer med funktionsnedsättnings mänskliga fri- och rättigheter.