headphones newspaper video-player
Starta testet

Madelaine Jakobsson

100%företagsvänlig
Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling. Under denna mandatperiod har kommunen klättrat från plats 267, i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet, till plats 44. Syna har två år i rad utsett oss till årets tillväxtkommun i länet. Jag och kommunens näringslivsutvecklare genomför minst ett företagsbesök i veckan. Vi lär oss mer om företagarnas verklighet och diskuterar frågor som rör företagande och mycket annat. Minska regelkrånglet samt att skapa förutsättningar att driva företag över allt är viktiga frågor både på nationell och lokal nivå. Kompetensförsörjningen är annars den stora utmaningen för företagen och där måste matchningen bli bättre, alla måste in på arbetsmarknaden. Vi har skapat många mötesplatser för våra företagare, vi har också startat upp en företagsgala, allt för att kunna lyfta några, av alla dessa hjältar, lite extra varje år. Vi har också "en dörr in" för våra företagare och vi har infört en variant av "Rättviksmodellen". Näringslivsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Annars är jag engagerad i att jobba för kommunens utveckling genom samarbete, både med andra partier, föreningar, kommunmedborgare och företagare. Jag vill att det ska gå att bo och verka i hela kommunen med tillgång till bra service. Skolan är oerhört viktig, både för varje enskild elevs framtid men också för att säkra kompetensbehovet. Förutom näringslivsfrågor på nationell nivå vill jag arbeta för att frågor som är viktiga för länet lyfts på nationell nivå.