headphones newspaper video-player
Starta testet

Leo Valentine

94%företagsvänlig
Jag är idag egen företagare, har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare och management konsult i olika former i många år, med och utan personalansvar, privata företag, myndigheter och som konsult, från Malmö till Luleå. De frågor som intresserar mig mest är miljöfrågorna, demokrati och jämställdhet samt villkoren för småföretagare. Miljöpolitiken, vi behöver tänka långsiktigt och ta hand om det vi har på ett bra sätt för oss själva och kommande generationer. Vi måste agera utifrån konsekvensanalys och fakta, istället för att agera utifrån en ideologisk bas utan verklighetsförankring. Demokrati och jämställdhet. Medborgarnas frihet gentemot statens omhändertagande. Hur ser våra demokratiska spelregler ut, hur får ett samhälle där politiker och andra beslutsfattare tar ansvar för sina handlingar och beslut. Vi behöver politiker som verkligen vill driva vårt land framåt och göra det bättre för medborgarna. Vi behöver inte karriärspolitiker eller ja-sägare vars primära syfte är att stanna som folkvalda istället för att bidra till landets bästa. Företagandets villkor. Jag tror att vår framtid gällande jobb och försörjning i mycket större grad än idag kommer bero på mindre företag snarare än på statligt finansierade organisationer eller storföretag. Vi behöver för att vara fortsatt framgångsrika i landet se till att små företag ges bra möjligheter att växa och anställa.