headphones newspaper video-player
Starta testet

Lennart Haglund

95%företagsvänlig
Hej Jag är byggingenjör med drygt 30 års erfarenhet som bygg- och projektledare samt olika chefsroller inom kommunalteknik och samhällsbyggnad. Numera v ordförande i kommunstyrelsen i Tranemo kommun och oppositionsråd. För mig är företagandet och framför allt småföretagens villkor oerhört viktiga och en grund för att upprätthålla en god välfärd. Centerpartiet är det självklara alternativet för hållbar utveckling och levande landsbygd. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sitt liv, fritt från förmynderi och påtvingad kollektivism. Alla skall ha samma chans att bygga sin egen framtid varhelst man vill bo och verka. Vi ser samhället som större och starkare än staten, och som en gemenskap där alla behövs. Det tror vi i grunden bygger en stark välfärd och lyckad integration. I en tid när samhället utmanas av krafter i demokratins utkanter tror vi det behövs ett starkt politiskt ledarskap. Vi måste också skapa balans mellan utsläpp och förbrukning av växthusgaser, och stopp den skenande spridningen av gifter i kretsloppet. Allt material som tas ut från naturen skall återvinnas.