headphones newspaper video-player
Starta testet

Lars Püss

100%företagsvänlig
För mig är den enskilt viktigaste frågan hur vi får fler människor att jobba i Sverige. Det är det som utan tvekan skapar mer värde för hela vårt samhälle. Då måste vi göra det lönsamt att arbeta än något annat. Vi måste också arbeta med ett förenkla bland alla regelverk som styr företagande så att fler kan och vill driva företag så att det också skapas nya arbetstillfällen.