headphones newspaper video-player
Starta testet

Lars Karlsson

100%företagsvänlig
Jag är uppväxt i en företagarfamilj och har själv varit företagare i över 20 år. Jag hatar orättvisor. För mig är det viktigt att stå upp för de svagaste i samhället. Om jag som politiker inte står upp för dem, vems ska då göra det? Det gäller allt från att varje barn ska ha rätt till en likvärdig skola eller att människor som är i behov av assistans inte ska få neddragning- ar till att de i samhället som har minst inkomster ska få stöttning och hjälp till en dräglig levnadsstandard. Samtidigt vet jag att företagsamhet och framåtanda är den bästa medicinen mot utanförskap och tror på ett samhälle där varje individ ges möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Företagande, landsbygd, skola och sjukvård är mina hjärtefrågor. Företagande därför att om vi vill ha en välfungerande välfärd även i framtiden, måste vi skapa villkor som stimulerar fler att satsa på företagande. Vi måste därför anpassa vårt regelsystem bättre för småföretag, med mindre administration och större flexibilitet.