headphones newspaper video-player
Starta testet

Lars Åhman

91%företagsvänlig
Jag är liberal för att jag sätter skolan främst. Kunskap är individens viktigaste redskap för att växa. Utbildning öppnar nya vägar och ger livschanser. Individen behöver ges bättre möjlighet att förverkliga sina idéer. Jag är också liberal för att i en starkt föränderlig värld ökar behovet av kultur så att individen får lättare att orientera sig och vågar möta det nya med nyfikenhet i stället för med fördomar. Hjärtefrågor är: Förstatligad skola * Högkvalitativ undervisning som lärare får tid att förbereda * Bemannade skolbibliotek * Regional kultur som når fler * Ett bra företagsklimat som gör att fler jobb kan skapas i små och medelstora företag * Ge förtag rätt att utmana kommunben * Fristad åt förföljda författare * Förbättrade villkor för anhöriga som frivilligt vårdar * Utveckla LSS i stället för att avveckla * Säker trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter * Yttrandefrihet för kommunalt anställda * Ingen vänort i diktaturens Kina * Utveckla Skellefteå lasarett Jag arbetar som ämneslärare på Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå. Jag är aktiv i tidningen Norrans ägarstiftelse Skelleftepress.