headphones newspaper video-player
Starta testet

Karin Östring bergman

100%företagsvänlig
Grön liberal feminist i Göteborg med rötterna i den skånska myllan. Soloföretagare som teknikkonsult inom fordonsindustrin. Styrelseledamot i fem bolag (inklusive eget bolag). Ledamot av Västra Götalands regionfullmäktige. C-gruppens talesperson i företagarfrågor, sociala företag och utanförskapsfrågor. Framåt! för kvinnors företagande ● Kvinnors företagande är ett viktigt sätt att stärka kvinnors makt. Vi behöver öka antalet kvinnor som startar och driver företag. ● Företag inom kvinnodominerade sektorer bör ha samma rätt att gå med vinst som företag inom mansdominerade sektorer. ● Öka valfriheten inom vård och omsorg. Det öppnar upp för fler företag i kvinnodominerade sektorer och en mångfald av arbetsgivare att välja mellan. ● Minska regelkrånglet för jobbskaparna, arbeta efter principen ”en regel in - en regel ut”. ● Anpassa lagar och regler även för småföretag och egenföretagare, och inte bara för storföretag och heltidsanställda som idag. ● Kommun och myndigheter bör fokusera på att hjälpa företagare att göra rätt direkt, inte kontrollera om de gjort fel i efterhand. ● Underlätta för sociala företag, de företag som ger arbete och framtidstro till de som idag står längst från den ordinarie arbetsmarknaden.