headphones newspaper video-player
Starta testet

Julie Tran

100%företagsvänlig
"Små företag ska ha stora möjligheter" Jag är i grunden statsvetare och makroekonom. Idag jobbar jag med kommunikation, då skrivandet alltid varit något som lockat. Jag är uppvuxen i restaurangbranchen och förstår villkoren för många företagare. Min viktigaste valfråga berör den psykiska ohälsan. Olika former av psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige idag. Omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos beror på stressrelaterade symptom. Framför allt drabbas kvinnor och unga. Det måste bli lättare för människor med psykisk ohälsa att få den första kontakten med vården så hjälpen kommer i tid. Genom att personer med lättare psykisk ohälsa ska kunna söka det första stödet på egen hand, utan remiss från läkare, kan fler fångas upp och få hjälp direkt.