headphones newspaper video-player
Starta testet

Johan Gröhn

94%företagsvänlig
Jag jobbar för en Närodlad skola och sjukvård. Med fokus på individen, resurser och nya hållbara lösningar. Ett jobbskapande företagsklimat med en tro på Boden. Fler som kan bo, verka och trivas i Boden. Jag jobbar även för att stimulera landsbygden så att fler företag kan etableras där. Vi behöver ett levande Norrbotten och för detta måste mer av de värden vi producerar stanna här. Då kan vi få en utveckling som för hela Norrbotten FRAMÅT!