headphones newspaper video-player
Starta testet

Jennie Bergius eriksson

94%företagsvänlig
Livsglad, nyfiken och pragmatisk civilekonom och mamma i storfamilj med fem pojkar. Uppväxt med företagande i hemmet och föräldrar som ofta svurit över hur småföretagarens skatter finansierar välfärden, utan att själva fullt ut ha samma rättigheter till systemet... Utan att ytterligare en gång behöva betala till systemet i form av fler arbetstimmar eller en högre otrygghet i vardagen än den genomsnittlige svensken! Eftersom fyra av fem arbetstillfällen skapas bland mindre företag, bör företagare idag större utsträckning betraktas som vår tids samhällshjältar! Brinner särskilt för frågor kopplat till bostadsbyggnation och stadsutveckling. Dessa båda områden är också i grunden frågor som påverkar förutsättningar för hur näringslivet kan rekrytera och utveckla sina verksamheter. Då vikten av bostäder och en attraktiv stadskärna är avgörande för att en stad ska kunna attrahera humankapital såväl som turister till en stad.